You date Vordingborg

You date Vordingborg
Rated 4.70/5 based on 973 customer reviews

Vordingborg er en by og købstad på Sydsjælland og er hovedby i Vordingborg Kommune, der hører under Region Sjælland.

Byen ligger ved Masnedsund og er via en bro forbundet til Masnedø og videre over Storstrømsbroen til Falster.

sortebrødrekloster stiftede 1253 et kloster i byen, men dets beliggenhed er uvis.

Prinsen rejste til England i 1683 og slottet kom til at stå ubeboet til det i 1700-tallet blev indrettet som rytterkaserne.I 1750 var det slut med det og efter en nedrivning blev materialerne solgt til Overskattedirektionen i 1769.Kun som overfartssted til Falster bevarede Vordingborg en vis betydning; handel var der ikke meget af, borgen forfaldt og fattigdommen tog så meget til i købstaden, at Frederik 2. I et brev fra 1582 blev lensmand på Vordingborg Slot bedt om at forbedre det, da "Hus og Mure vare meget forfaldne".I et brev fra 1585 bad kongen den samme lensmand om at få de lokale kirker til at yde økonomisk hjælp for at modvirke forfaldet på Vordingborg Kirke. I 1635 befalede Christian 4., at en tømrermester skulle begive sig til Vordingborg Slot for at udbedre tårnene på slottet, idet det frygtedes at de ville styrte sammen og ødelægge de nærmeste huse.Valdemar Sejr var ofte bosiddende på borgen og brugte den hyppigt til afholdelse af danehof.

I sit dødsår 1241 stadfæstede han Jyske Lov som national gældende lov for Kongeriget Danmark.

Lige lidt hjalp det, for under Svenskekrigene i 1658 kunne den svenske konge Karl X Gustav uhindret indtage slottet og indlede fredsforhandlinger med de danske rigsråder.

Da forhandlingerne ikke lykkedes, besatte svenske soldater Vordingborg Slot til 1659, selv om danske partisaner under ledelse af Svend Poulsen Gønge (med tilnavnet Gøngehøvdingen) angreb slottet.

Ved to rigsforsamlinger der i 1437 og 1438 forsøgte Erik forgæves at overtale sin fætter Hertug Bogislaw til at overtage kongemagten.

Kongen tog nu sine skatte samt guldgåsen fra Gåsetårnet og rejste til Gotland. Selv om Kong Hans opholdt sig en del på borgen, var det slut med den som rigets centrale kongebolig, og det begyndte at gå tilbage for byen.

Valdemar drog i krig mod venderne sammen med Biskop Absalon, og i 1169 gik den danske hær i land på Rügen og erobrede borgen Arkona.