Dating sider uden betaling Samsø

Dating sider uden betaling Samsø
Rated 4.7/5 based on 750 customer reviews

Du skal kun besvaret skemaet én gang – enten på papir eller digitalt!

dating sider uden betaling Samsø-44dating sider uden betaling Samsø-35

Landdistriktspuljens Ø-støtte-midler har frist for ansøgning næste gang den 1. Puljen lægger hovedvægt på projekter, der bidrager til fastholdelse af arbejdspladser eller tilflytning.Midlerne uddeles to gange om året fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.februar i Odense for at debattere vilkår og udvikling på småøerne. august blev der afholdt stiftende generalforsamling til en ny LAG for småøerne.Find materiale fra dagen her: Småøernes Kommunekonference En ny publikation om småøerne er nu online tilgængelig på nettet. beliggenhed, størrelse, transportmuligheder, boligmasse, erhverv og foreninger. læs mere her: for at søge Landdistriktspuljens midler til anden runde af Ø-støtten i 2014 er allerede d Find ansøgningsskema og vejledning hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Ø-støtte Se mere om vores debatter her: Folkemøde 2014 i forbindelse med Ø-sammenslutningens 40 års jubilæum har vi trykt en 18 måneders jubilæumskalender. plus forsendelse ved henvendelse til sekretariatet. Se den her: JUBIkalender Generalforsamling 2014 afholdes på Strynø i weekenden den 24.-25. Alle øboere er velkomne til selve generalforsamlingen lørdag kl. Lørdag mellem 13.34 og 16.30 er der jubilæumsreception for alle ø-venner og øboere.Besvar også gerne spørgeskemaet selv om du ikke læser Ø-posten.

Find spørgeskemaet her På forhånd mange tak for hjælpen!

Læs mere om ø-støtten og find ansøgningsskema og vejledning her:

Småøernes Aktionsgruppe har også ansøgningsfrist den 1. Det er samtidig en af de sidste muligheder for at søge i den periode, der udløber i 2013. Se mere her: numre af de små øers blad kan findes i menuen til vestre under punktet "Ø-posten". Datoen for årets repræsentatnskabsmøde ligger nu fast: det bliver den 2.-4. Et af temaerne bliver erhvervs- og beskæftigelsespolitk på småøerne.

Den 12, oktober kan du møde småøerne i vores stand i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Det foregår på Gammel Mønt 4 i det indre af København.

Der er under besøgene møder mellem øernes beboerforeninger og udvalgets medlemmer, hvor aktuelle ø-sager vil blive drøftet.