Dating sider for unge Vesthimmerlands

Dating sider for unge Vesthimmerlands
Rated 3.90/5 based on 692 customer reviews

Med udgangspunkt i disse repræsentationer undersøger vi, hvilke faktorer og egenskaber brugerne fremhæver, både ved dem selv samt ved den ønskede partner.Dermed søger vi en viden om, hvorledes kategorier og værdier Side 6 af 107 kommer til udtryk på hjemmesiderne, samt hvad der tillægges betydning i brugernes repræsentationer.

Herved bliver der skabt et grundlag for forskellige debatter, der omhandler de i projektet udvalgte hjemmesider, og derigennem bliver der givet udtryk for forskellige måder at forstå islam på - herunder traditionelle forståelser og moderne kontekster som internettet.Vi ønsker således at undersøge den debat, der opstår i forlængelse af ovenstående, og den måde som brugerne af hjemmesiderne repræsenterer egen religion og ønskede partners religionsforståelse i forsøget på at finde en partner ved hjælp af disse hjemmesider. Problemformulering Hvordan repræsenteres religion i forhold til partnervalg på udvalgte islamiske matchmaking-sider og i debattråde herom, og hvilke konsekvenser har dette for betydningstillæggelser og forhandlinger af religiøs identitet? Problemfelt Ovenstående problemformulering leder os først og fremmest hen imod et interessefelt, der tager udgangspunkt i islamiske matchmaking-sider på internettet, der er baseret på et religiøst grundlag.Problemformuleringen indeholder tre problemstillinger, hvoraf de to første knytter sig til analysen og den sidste til projektets diskussion.Det første afsnit har til formål at undersøge den første problemstilling, der lyder således: Hvad betydningstillægger brugerne på matchmaking-siderne i repræsentationerne af dem selv, og partneren der ønskes?singleportal links om mor, far, enlig, alene, forsørgere, skilsmisse, dating, singleforældre, singlerejser, børn, bryllup, mad.

Victoria Milan anmeldelse – gifte September 5, 2012, Comments Off on eller utro dating?Allerede i forbindelse med hjemmesidernes formelle formålsbeskrivelser berøres forskellige problemstillinger såsom ægteskabsindgåelse i Danmark, familiens rolle og kontakten imellem mand og kvinde.Dermed er der i forbindelse med internettet som medie opstået nye måder at mødes på, hvilket Koranens forskrifter ikke behandler direkte.Disse hjemmesider bliver omtalt som online ægteskabsbureauer af både grundlæggerne af hjemmesiderne samt flere af brugerne af disse altså en måde at finde sin fremtidige partner på ofte under nogle faste kriterier og søgefunktioner.De online ægteskabsbureauer, vi beskæftiger os med i projektet, er til debat især blandt nogle individer inden for det muslimske kollektiv i Danmark.Grundlæggerne af hjemmesiderne forsøger i denne debat at legitimere eksistensen og behovet for disse.