Dating for aktive mennesker Sorø

Dating for aktive mennesker Sorø
Rated 3.81/5 based on 708 customer reviews

Kirken blev ikke genopført, og Halland blev den 16. oktober 1727, hvor kongen giver tilladelse til, at der hver fredag og søndag må samles ind i kirken til Dorscheus. 1730-1735 Holst, Peder Nicolai Hansen Peder Nicolai Holst blev født den 21. Faderen var Hans Pedersen Holst, grynmåler på den kongelige proviantgård. Faderen døde da Peder Nicolai Holst var 16 år, og moderen giftede sig derefter med Hans Gram. Han bad sig derefter fritaget for at forrette kirkelige handlinger mod selv at holde en kapellan til denne del af arbejdet. Han giftede sig igen i maj 1788 med Dorthea Marie Mossin. Der findes i dag et legat der bærer navnet ”Konsistorialråd Lambert Daniels Bruuns Familielegat”.oktober 1660 præst ved Trinitatis tillige med sognepræst ved Hvidovre kirke. Han blev student 1691 fra Nykøbing skole på Falster. Dorcheus blev student i København 1716, kandidat 1720, og magister 1722. Også det fik han lov til, men i 1734 afgjorde en kommission efter at Holst nu kritiserede hele kirken, at han skulle fradømmes sit embede. september 1834 kunne han fejre, at han havde været præst i 50 år, og han udnævntes i den anledning til Konsistorialråd. Første gang med Regize Elisabeth Sophie Wilgaard fra Slagelse. Hun var datter af Isenkræmmer Berthel Mossin og døde i maj 1798. 1791-1822 Paludan, Jørgen Lomborg Johan Lønborg Paludan blev født den 11. I det hele taget var Gad en skarp modstander af den grundtvigske retning.

dating for aktive mennesker Sorø-1

Her blev hans hovedværk ”Den kristne Kirkes Historie” 1868-71.

Der ud over udgav han en række monografier om kirkehistoriske personligheder fra nordisk middelalder. I 1827 kom han i bogtrykkerlære i Randers og blev svend i 1832.

Kapellan var oprindeligt betegnelsen for en præst, der havde ansvaret for et kapel, men brugtes frem til 1.

maj 1981 også som et udtryk for en hjælpepræst, altså en der bistod en sognepræst i hans arbejde.

1697-1706 Danchel, Folkmar Poulsen Folkmar Poulsen Danchel blev født den 24. Schwartzkopf, der siger, at han var ”en englemand så vel af ansigt som væsen, hvis lige ikke var i byen på den tid”. Faderen, Johannes Pedersen Dorcheus, var på det tidspunkt sognepræst ved Vor Frue Kirke i København. Senere fik han efter ansøgning tilladelse til at vende tilbage til Danmark. Han var ugift hele sit liv og ligger begravet i Ribe. En af sønnerne var Peder Olrog, der mens Jens Olrog levede, var uordineret prædikant ved det Harboeske Fruekloster i København. oktober 1755 på Bonderupgård på Sjælland, hvor faderen, Jens Bartholomæussen B., var forpagter. september 1784 blev han præst i Buddum og Udbye, og den 27. Fra september 1788 var han residerende kapellan i Taarnby, og samme måned blev han gift med Anna Paludan. juli 1791 blev han øverste kapellan ved Trinitatis kirke. april 1797 i Pedersker hvor faderen, Elieser Gad, var sognepræst. Året efter Peter Christian blev født, blev faderen sognepræst i Rø, hvor præstegården nedbrændte efter lynnedslag den 23. Peter Christian Stenersen Gad blev student fra Frederiksborg lærde skole i 1813. Politisk tilhørte han det liberale parti, og han talte ofte i Selskabet for trykkefrihedens rette brug hvis formand han var i tre år.

Hans prædikener var ”nervøse (kraftfulde), nette og åndrige” og hans poesi ”ugemen”. Pesten havde taget livet af forgængeren og mange af sognets indbyggere. I oktober 1728 blev han sognepræst ved Nicolai kirke. Han slog sig derefter ned i Ribe, hvor han ernærede sig som skoleholder. 1735-1766 Olrog, Jens Pedersen Nederste kapellan 1733-1735 Jens Pedersen Olrog blev født i København den 28. Han holdt nogle ”Hellige Taler” i klostret, men også i Trinitatis kirke. 1766-1781 Myhre, Hans Hansen Hans Hansen Myhre blev født den 25. Faderen var tolder i Molde, Hans Myhre, og moderen hed Anna Margrethe Munthe. I 1768 blev han student fra Odense og i 1776 kandidat. juli 1781 blev han residerende kapellan ved Trinitatis kirke, og den 11. Han blev konfirmeret 1769 i Stenmagle og derefter sat i Slagelse lærde skole. Johan Lønborg Paludan var en fremtrædende skikkelse i Fattigvæsnet og i forbindelse med Trinitatis Arbejdshus. Stor betydning fik Gad for Københavns skolevæsen, som han engagerede sig meget i.

Den øverste kapellan kaldes også den residerende kapellan. Pauls sogn til Trinitatis Sogn med en tilknyttet kapellan.

1660-1665 Halland, Bent Olufsen Bent Olufsen Halland var, før han blev præst ved Trinitatis, præst ved Kirken uden for Københavns Nørreport. Allerede inden han fik embede var han involveret i byens pietistiske kredse og havde deltaget i de gudelige forsamlinger hos madam Wulf, vajsenhuspræsten Enevold Ewalds svigermor.

Moderen var Maren Pedersdatter Tornsen Blücher ”Blicher”. Tilbage af hans grav er i dag en kisteplade af tin, som er ophængt i krypten. I 1845 blev han biskop over Lolland-Falsters stift, hvilket vakte stor opsigt og gav ham tilnavnet ”Badutspringeren”, fordi han sprang fra at være kapellan til at være biskop. Gad var ikke nogen dybtgående ånd, men handlekraftig, praktisk og en dygtig administrator. oktober 1851, kun 54 år gammel, og blev begravet i Odense. 1845-1858 Hammerich, Peter Frederik Adolph Peter Frederik Adolph Hammerich blev født den 9. Forældrene var grosserer Johannes Hammerich og Meta Magdalene f. Begge forældre var født i Sønderjylland, og faderen var et fremtrædende medlem af Brødremenigheden i København.

Didrik Blicher blev student 1693 fra Ålborg, og kandidat 1697. januar 1707 blev han kapellan ved Trinitatis kirke. februar året efter blev han gift med Marie Sybille Høppener (Høfner), som senere blev gift med P. I 1848 blev han forflyttet til bispeembedet i Odense. En af hans sønner Gottlieb Ernst Clausen Gad grundlagde G. 1825 blev han student fra Borgerdydskolen på Christianshavn.

En usund præstegård og en anstrengende gerning førte dog til at han søgte sin afsked i 1843.